مقالات

1399-09-28
پیچ و مهره خودرو سازی

پیچ و مهره صنعت خودرو

بدیهی است هرچه نیاز به تعویض قطعات بیشتر باشد از انواع اتصالات پیچ و مهره ای بیشتر استفاده می شود . پیچ و مهره ها با […]
1399-09-28
پیچ و مهره پالایشگاه پتروشیمی

پیچ و مهره صنایع نفت گاز پتروشیمی

ارتباط بین صنعت پیچ و مهره با صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی از سال 1856 با تاسیس اولین پالایشگاه نفتی جهان در پولشیتی رومانی آغاز و […]
1399-09-28
پیچ و مهره ساختمانی

پیچ و مهره صنایع ساختمانی

در گذشته از اتصالات پیچ و مهره ای تنها در ساخت سوله کارخانجات صنعتی و یا ساخت سازه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده […]